Mineral Liquid GH+

 

Tantora MineralLiquid GH+ เป็นแร่ธาตุชนิดน้ำที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุอย่างครบถ้วน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกุ้ง การลอกคราบเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้ Tantora Mineral Liquid GH+ ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่ม General Hardness (GH) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจะไม่มีผลในการเพิ่มค่า KH ของน้ำ

ขนาดบรรจุ  :  60 ml.

 

 

การใช้งาน            

    ใช้ Tantora Mineral Liquid GH+ 1 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร จะเพิ่ม  1 dGH** (เช่น ตู้ขนาด 24 นิ้ว ปริมาตรน้ำ 50 ลิตร ใช้ Tantora Mineral Liquid GH+ 50 หยด จะเพิ่มประมาน      1 dGH)

    **อัตราการเพิ่มนี้เป็นอัตราที่ใช้กับน้ำ RO เท่านั้น  ถ้าน้ำไปใช้กับน้ำชนิดอื่น  อาจไม่ตรงตามอัตราส่วนข้างต้น **฿250
จำนวน:
Visitors: 41,689