HUMIC Black Water

ขนาดบรรจุ  :  60 ml.

 

    เป็นสารสกัดเข้มข้นสูงจากธรรมชาติ ที่ประกอบด้วย HumicAcid, Fulvic Acid, และ แร่ธาตุธรรมชาติ ที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของกุ้งแคระ

   ประโยชน์ของ HUMICBlack Water

1 เป็นแหล่งธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเลี้ยงกุ้งแคระและไม้น้ำ

2. กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3. เพิ่มอตราการรอดของลูกกุ้งให้สูงขึ้น

4. ลดความเครียดแก่กุ้ง ทำให้กุ้งลอกคราบดี โตไว อัตราการเจริญพันธุ์สูง

5. ลดการผันผวนของ ph ระหว่างการเลี้ยงกุ้ง

6. ช่วยลดการเกิดแก๊สพิษในดินและน้ำภายในตู้กุ้ง

7. เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดินในตู้กุ้ง ทำให้ไม้น้ำโตไว อีกทั้งยืดอายุการใช้งานของดินให้ยาวนานขึ้น

  ขนาดบรรจุ  :  60 ml.

  อัตราการใช้ :  ใช้ HUMIC Black Water 1ml.(12 หยด)/น้ำ 25 ลิตรเป็นประจำทุกสัปดาห์

 

รีวิวการใช้งานกับกุ้งเครฟิชของลูกค้า

 
฿250
จำนวน:
Visitors: 41,691