Micro Active

Tantora Micro Active  คือ จุลินทรีย์/แบคทีเรีย เชื้อเป็น (Active)+ Enzyme ช่วยในการย่อยสลาย และกำจัดแก๊สพิษ เร่งการสร้างระบบนิเวศภายในตู้กุ้งให้สมบูรณ์  อีกทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็น Probiotic  คือช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารของกุ้งทำงานดีขึ้น อัตราการรอดตาย และอัตราการโตของลูกกุ้งสูง

      ขนาดบรรจุ :  60 ml.

      วิธีใช้ หยด Tantora Micro Active ใส่ตู้กุ้งเป็นประจำสัปดาห์ละครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนน้ำ เพื่อเป็นการเติมจำนวนจุลินทรีย์ในน้ำที่สูญเสียจากการเปลี่ยน้ำหรือตายลงไป   โดยปริมาณการใช้ 1 ml/ น้ำ 50 ลิตร

      หมายเหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานTantora Micro Active ให้สูงขึ้น ควรใช้ร่วมกับ HUMIC Black Water เพราะ HUMIC Black Water ถือเป็นแหล่งพลังงานในการย่อยสลายของเสียให้กับ Tantora Micro Active

 

 

 

฿200
จำนวน:
Visitors: 41,689