เกร็ดความรู้กุ้งแคระ

.


  • การแยกเพศกุ้งแคระ.jpg
    เราสามารถแยกเพศของกุ้งแคระได้อย่างชัดเจนตอนกุ้งมีอายุประมาณ 2 เดือนขึ้นไป มีจุดสังเกตุหลักๆ 3 ประการ 1. เพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้อย่างชัดเจน 2. บริเวณช่วงท้องของกุ้งเพศเมียจะ...

  • เมื่อพบกุ้งแคระตายอยู่ในตู้ ผู้เลี้ยงสามารถเช็ค และวิเคราะห์สาเหตุการตายคร่าวๆ ได้ตามหัวข้อต่อไปนี้1. "รีบลงกุ้งตั้งแต่ระบบแบคทีเรียยังไม่สมบูรณ์" วิธีเช็ค : กุ้งแคระจะอยู่นิ่...

  • กุ้งแคระยอดนิยม.jpg
    ผู้สนใจเลี้ยงกุ้งแคระหลายคนได้เห็นความสวยงามของกุ้งแคระแล้ว คงเกิดความสนใจในสีสันของสัตว์น้ำตัวเล็ก เคลื่อนที่ช้าๆ สวยงามมากๆ โดยเฉพาะตอนลุมกิน อาหารกันเป็นฝูง อาจจะสงส...
Visitors: 41,689