HUMIC Shrimp Soil

 

                                    

Tantora HUMIC Shrimp Soil เป็นดินที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเลี้ยงกุ้งแคระ/เรดบี โดยเฉพาะ โดยผลิตจากดินดำในประเทศญี่ปุ่น ที่อุดมไปด้วย Humic Substances (ประกอบด้วย Humic Acid และ Fulvic Acid) ซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติที่มีความจำเป็นต่อกุ้งแคระและไม้น้ำ

     สี่งที่ได้เมื่อใช้ Tantora HUMIC Shrimp Soil

1.    กุ้งแคระและไม้น้ำโตไวเพราะมี Humic Substance (Humic และ Fulvic Acid) ในปริมาณสูง

2.    ทำให้กุ้งแคระตั้งท้องง่ายลูกกุ้งมีอัตราการรอดที่สูง

3.    สามารถควบคุม ph ให้อยู่ที่ระดับ 5.5-6.5

4.    เป็นดินที่ประกอบด้วย Effective Microorganism(จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์) ทำให้ระบบเซ็ตตัวได้ไว

5.    เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงกุ้งแคระทุกชนิด อีกทั้งปลาสวยงามที่อาศัยอยู่ในน้ำที่มีสภาพกรดอ่อนๆ

 Humic Substances ที่มีอยู่ใน Tantora HUMIC Shrimp Soil คืออะไร?

     Humic Substances(สารประกอบฮิวมิก) เป็นสารอินทรีย์ภายในดินที่ ประกอบด้วย Humic Acid, Fulvic Acid และ Humin   โดย Humic Acid และ Fulvic Acid นับว่าเป็นสารที่สำคัญมากต่อการเลี้ยงกุ้งแคระ เพราะ ช่วยทำให้อัตราการรอดของลูกกุ้งสูง กุ้งโตไว ช่วยดูดซับสารพิษภายในตู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้สภาพของดินมีความสมบูรณ์อยู่เสมอจึงทำให้ต้นไม้โตไวด้วย

      Note : ท่านสามารถศึกษาบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของ Humic Substances ที่มีผลต่ออัตรอดของกุ้งแคระ คลิกที่นี่

       ขนาดและราคา

       2 L   =  300 บาท

       5 L   =   650 บาท

       9 L   =   1,050 บาท

  

                             

    

การเซ็ทตู้กุ้งแคระ/เรดบีด้วยดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil

1.    เลือกปริมาณดินที่เหมาะสมกับขนาดของตู้กุ้งแคระ/เรดบี

     

THE SIZE OF TANK

THE VOLUME OF WATER

RECOMMENDED VOLUME

 

30cm

About 12 Litter

34 Litter

 

45cm

About 35 Litter

57 Litter

 

60cm

About 57 Litter

810 Litter

 

90cm

About 155 Litter

2024 Litter

 
       
     

2.    การเซ็ทตู้กุ้ง


   การเซ็ตตู้กุ้งแคระ/เรดบี..คลิก

  

                     ตู้โชว์กุ้งเรดบี เลี้ยงโดยใช้ดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil ร้าน Atlantis JJ

หมายเหตุ

(1)เนื่องจากHUMIC Shrimp Soil มี HUMIC Substances ในปริมาณที่สูงกว่าดินทั่วไป น้ำจะมีสีเหลืองเมื่อเริ่มรันน้ำ แต่จะค่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆ และจะใสในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์  ถ้าเจ้าของตู้ท่านใดต้องการให้น้ำใสไวขึ้น สามารถเปลี่ยนน้ำ 20-50% หลังจากรันน้ำได้ 2-3 วัน

(2) เนื่องจาก HUMIC Shrimp Soil เป็นดินที่มี Effective Microorganism อยู่ในเนื้อดินแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้แบคทีเรีย/จุลินทรีย์ ใดๆใส่ไปอีกในการเซ็ทตู้ 

 

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil

1.       Tantora HUMIC Shrimp Soil ถูกผลิตจากที่ไหน

ตอบ ดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil เป็นดินที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น  โดยผู้ผลิตที่มีประสบการณ์การผลิตดินเพื่อไม้น้ำและกุ้งแคระมากว่า 20 ปี

2.       ดินสำหรับกุ้งแคระ Tantora HUMIC Shrimp Soil แตกต่างจากดินอื่นๆอย่างไร

ตอบ ก่อนอื่นต้องอธิบายให้ทราบก่อนว่าโดยปกติแล้วดินที่ผลิตจากผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นจะมีอยู่ 2 ประเภท

        (1). Absorb Type  เป็นดินที่ผลิตจากดินภูเขาไฟ ( Vocano sand) เป็นส่วนประกอบหลัก  ดังนั้นจึงเป็นดินที่ราคาค่อนข้างถูก เม็ดดินแข็ง  ใช้แล้วน้ำจะใสไวมาก เพราะมี Organic acid ที่ค่อนข้างต่ำ  ดังนั้นเมื่อต้องการนำมาใช้เลี้ยงกุ้งแคระควรเพิ่มแร่ธาตุเพิ่มลงไปในเนื้อดินจึงจะสามารถเลี้ยงกุ้งให้มีอัตราการรอดสูงได้

        (2). Fertile Type เม็ดดินอ่อนนุ่ม แต่มีแร่ธาตุธรรมชาติ( Humic Substances) ในปริมาณสูงกว่าดิน Absorb Type มากจึงนิยมนำมาใช้เลี้ยงกุ้งแคระกันเยอะเพราะมี Humic Substancesซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีผลต่ออัตราการรอดของกุ้งแคระ  แต่เมื่อเริ่มเซ็ตตู้ดินจะทำให้น้ำมีสีเหลือง ต้องรอ 1-2 สัปดาห์ หรืออาศัยการเปลี่ยนน้ำเพื่อให้น้ำในตู้กุ้งใส

       ส่วนดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil เป็นดินที่คล้ายกับ Fertile Type ที่ผลิตจากดินดำที่มีความสมบูรณ์ของแร่ธาตุธรรมชาติสูงมาก โดยเฉพาะ Humic Substances ( Humic & Fulvic acid)ที่มีความสำคัญต่ออัตราการรอดของกุ้งแคระมาก  อีกทั้งมีการผลิตเม็ดดินให้มีความอ่อนนุ่มกว่า Absorb Type แต่แข็งกว่า Fertile Type ทำให้เม็ดดินของ Tantora HUMIC Shrimp Soil ไม่แข็งกระด้างหรืออ่อนนุ่มจนเกินไป

3.       สำหรับดินที่มี Humic Substances มากมันมีประโยชน์ต่อกุ้งแคระอย่างไร

 ตอบ  โดยปกติแล้ว สารประกอบฮิวมิก (Humic Substances) จะประกอบไปด้วย  Humic Acid และ Fulvic Acid โดยสารทั้งสองตั้วนี้จะมีประโยชน์ต่อกุ้งแคระดังนี้คือ

(1)    ช่วยทำให้อตราการรอดของกุ้งและลูกกุ้งสูง

(2)    ช่วยดูดซับสารพิษในตู้กุ้ง

(3)    ช่วยรักษา PH ในตู้กุ้งให้มีความสม่ำเสมอ โดยปกติจะอยู่ที่ 5.5-6.5

(4)    ช่วยทำให้อัตราการเริญพันธุ์ของกุ้งสูง

(5)    ช่วยทำให้ต้นไม้น้ำมีอัตราการเริญเติบโตดี

4.       แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าดินใดเป็นดินที่มี Humic Substances สูง

ตอบ  โดยปกติแล้วสาร Humic Substances จะเป็นสารที่มีสีเหลืองถึงน้ำตาล  เราจะมีวิธีการสังเกตง่ายๆคือ ถ้าดินใดใช้เมื่อเริ่มเซ็ทตู้กุ้งแล้วทำให้น้ำมีสีเหลือง แสดงว่ามี Humic Substances อยู่ในดินในปริมาณสูง  ซึ่งโดยมากแล้วหลังจากการตั้งตู้ประมาณ 1 สัปดาห์น้ำในตู้จะค่อยๆใสไปเอง (หรืออาจใช้การถ่ายน้ำเพื่อให้น้ำใสไวขึ้นก็ได้)

         สำหรับดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil เป็นดินที่มี Humic Substance ในปริมาณสูงมากดังนั้นเมื่อเริ่มเซ็ทตู้กุ้งอาจทำให้น้ำมีสีเหลืองดังที่กล่าวมาข้างต้น  แต่น้ำจะใสขึ้นภายในเวลา 1 สัปดาห์   และเนื่องจากเป็นดินที่ผลิตมาเพื่อกุ้งแคระโดยเฉพาะผู้เลี้ยงสามารถน้ำกุ้งลงเลี้ยงได้หลังจากลงดินไป 4-5 ชั่วโมงแม่ว่าน้ำยังไม่ใสก็ตาม

 

 

รีวิวการใช้ Tantora Humic Soil กับปลาหมอแคระ

http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=294272.0แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 39,988