การเซ็ตตู้กุ้งแคระ/เรดบี

 

อันนี้เป็นรูปกุ้งเรดบีบางส่วนที่เลี้ยงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ Tantora

 

 

 

 

 

 

 การเซ็ตตู้กุ้งแคระ/กุ้งเรดบี  ด้วยระบบ Tantora

 

 

การเซ็ทตู้กุ้งแบบ Tantora ………ง่ายๆ  มือใหม่ก็เลี้ยงกุ้งได้

อุปกรณ์สำหรับเซ็ทตู้กุ้งระบบ Tantora

1.    ดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil

2.    กรองใต้กรวด+ปั้มลม

3.    Tantora System Booster

4.    Tantora Mineral Liquid GH+

5.    Tantora Micro Active

6.    Tantora White Mineral Stone

7.    Tantora HUMIC Black Water

 

ขั้นตอนง่ายๆ เซ็ทตู้กุ้งเรดบีแบบ Tantora ลงกุ้งได้ในเวลา 8 วัน

 

วันที่ 1

-          ติดตั้งกรองใต้กรวด

-          เทดินทับกรองใต้กรวด

สำหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงกุ้ง แต่ละคนก็มีตู้ขนาดต่างๆกัน  ผู้ใช้สามารถใช้ปริมาณดินให้เหมาะสมกับขนาดของตู้ตังตารางนี้

THE SIZE OF TANK

THE VOLUME OF WATER

RECOMMENDED VOLUME

 

30cm

About 12 Litter

34 Litter

 

45cm

About 35 Litter

57 Litter

 

60cm

About 57 Litter

810 Litter

 

90cm

About 155 Litter

2024 Litter

 
       

-          เติมน้ำ (น้ำที่เหมาะสมกับดิน HUMIC Shrimp Soil และการเซ็ทตู้แบบ Tantora คือ น้ำ RO)

   หมายเหตุ : การใช้น้ำประปากับดิน HUMIC Shrimp Soil อาจทำให้น้ำเป็นสีเหลืองนานกว่าการใช้น้ำ RO
  อีกทั้งคลอรีนจากน้ำประปายังมีผลในการฆ่าแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในดินทำให้ระบบเซ็ทตัวช้ากว่าการใช้น้ำ RO มาก
  ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้น้ำประปากับดิน HUMIC Shrimp Soil และการเซ็ทตู้แบบ Tantora

 

 

วันที่ 3 และ วันที่ 5  ทำการเปลี่ยนน้ำประมาณ 30-50% ของปริมาณน้ำในตู้  แล้วเติมน้ำใหม่เข้าไปในตู้

 

วันที่ 7  - เช็คและปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆของน้ำ ให้ตรงกับที่กุ้งที่เราเลี้ยงต้องการ

            

   3.1 ประการ แรกสำหรับผุ้เลี้ยงกุ้ง ที่ต้องทราบคือ ค่าต่างๆของน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งที่ตัวเองเลี้ยงควรเป็นเท่าไหร่ สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบ สามารถเข้าไปดูตาม link นี้ได้เลยครับ     http://shrimpkeeping.com/water-params/

   3.2  จัดการค่า GH ให้ตรงกับที่กุ้งต้องการครับ   โดยใช้ Tantora Mineral Liquid GH+ ในการเพิ่ม GH และ tds และเพิ่มปริมาณแร่ธาตุในตู้กุ้ง

          วิธีการเพิ่มค่า GH ..คลิก

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantora Mineral Liquid GH+ (สำหรับเพิ่ม GH และ tds และแร่ธาตุ ในตู้กุ้งแคระ/เรดบี )

   

     
 

       3.3  ใส่ Tantora White Mineral Stone (Montmorillonite) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสารพิษต่างๆ อีกทั้งเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นแก่กุ้ง

        

                    Tantora White Mineral Stone

 

  วันที่ 8  - ลงกุ้ง(แม้ว่าน้ำในตู้จะยังไม่ใสก็สามารถลงกุ้งได้ น้ำในตู้จะใสเป็นปกติเมื่อเวลาผ่านไป 5-7 วัน)

 

            

 

 

ข้อดีของการเซ็ทตู้แบบ Tantora

1.    ประหยัดค่าใช้จ่าย

2.    ขั้นตอนการเซ็ทตู้ไม่ซับซ้อน ผู้เลี้ยงกุ้งมือสมัครเล่นก็ทำได้  (การผลิตดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil มีการผลิตซับซ้อน เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้) เพราะ

   (2.1). ไม่ต้องใช้หินพัมมิสรองพื้น เพราะดิน Tantora HUMIC  Shrimp Soil มีความพรุนสูงจึงเป็นแหล่งอาศัยที่ดีของแบคทีเรีย

   (2.2). ไม่ต้องเติมแบคทีเรียในการเซ็ทตู้ เพราะดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil  มีแบคทีเรียที่คัดเลือกเป็นพิเศษอยู่ในเนื้อดินอยู่แล้ว

   (2.3). ไม่ต้องเติมผงแร่ธาตุในระหว่างเซ็ทตู้ เพราะดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil มีแร่ธาตุธรรมชาติสูงมาก โดยมี Fulvic  Acid ที่จำเป็นต่ออัตราการรอดของกุ้งในปริมาณสูงถึง 12-15%  ซึ่งนับว่าเป็นเปอร์เซ็นที่สูงมาก

 

การดูแลตู้กุ้งหลังจากลงกุ้งแล้ว

 1. ) การให้อาหาร :  ควรให้อาหารธรรมชาติ(ใบหม่อน ,ใบผักโขม, ปวยเล้ง …etc…) สลับกับอาหารเม็ดเพื่อเสริมโปรตีน 2-3 วันครั้ง

    

                 Amaranth (ใบผักโขมอบแห้ง) และ Ready Mulberry (ใบหม่อนอบแห้ง) อาหารธรรมชาติเกรดสูง

2. ) การเปลี่ยนน้ำ :  เปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ครั้งละประมาณ 10% หลังจากเปลี่ยนนำให้เติม Tantora Micro Active (2 หยดต่อน้ำ 10 ลิตร)   ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีชีวิต เพื่อไปทดแทนแบคทีเรียที่เสียไปกับการเปลี่ยนน้ำและตายไประหว่างสัปดาห์เติม System Booster (1 หยดต่อน้ำ 10 ลิตร) เพื่อกระตุ้นการทำงานของแบคทีเรีย และเพิ่มคุณภาพของน้ำในตู้  บวกกับ HUMIC Black Water  ( 2 หยดต่อน้ำ 10 ลิตร)

 

 

Micro Active + System Booster+ HUMIC Black Water ใช้ทุกครั้งหลังเปลี้ยนน้ำ

3.)การเช็คค่าต่างๆของน้ำที่สำคัญๆทุกสัปดาห์

(1)  ค่า GH

(2)  ค่า แอมโมเนีย (ไนไตรท์ )

(3)  ค่า TDS

(4)  ค่า PH (เมื่อดินมีอายุมากกว่า 1 ปี)

 

สิ่งง่ายๆที่ต้องเช็คเมื่อเจอกุ้งตาย

1.    อุณหภูมิ :

-          อุณหภูมิภายในตู้ระหว่างวันต้องไม่แกว่งจนเกินไป

-          อุณหภูมิในตู้ต้องไม่สูงเกินไปกว่าที่กุ้งชนิดนั้นๆจะทนได้

2.    ค่าต่างๆของน้ำ :

-          แอมโมเนีย เมื่อมีแอมโมเนียเกิดขึ้นในตู้กุ้งให้รีบแก้ไขทันที

  วิธีแก้ไข : เปลี่ยนน้ำ

-          ค่า GH   ค่า GH สูงไปหรือต่ำไปซึ่งมีผลต่อการลอกคราบของกุ้ง

  วิธีแก้ไข

    GH สูงเกินไป ถ่ายน้ำในตู้ออกแล้วเติมน้ำ RO ช่วย

    GH ต่ำเกินไป เติม Mineral Liquid GH+

** ถ้าเช็คตามคำแนะนำข้างต้นแล้วไม่เจอสาเหตุการตายที่แท้จริงของกุ้ง  ผู้เลี้ยงควรปรึกษา Breeder ที่ท่านรู้จัก เพื่อแก้ไขปัญหาการตายของกุ้งอย่างถูกวิธี **

 

 


Visitors: 39,563