การเพิ่มค่า GH ในตู้กุ้ง

   เมื่อผู้เลี้ยงกุ้งแคระ/เรดบี ต้องการปรับค่า GH ให้ตรงตามที่กุ้งต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นตอนตั้งตู้หรือเมื่อตั้งตู้ไปแล้ว GH ในตู้ลดลงไม่ว่าจะเป็นจากการดูดซึมแร่ธาตุของกุ้งหรือจากการเปลี่ยนน้ำ โดยเฉพาะการใช้น้ำ RO ในการเปลี่ยนน้ำ  สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Tantora ที่ใช้เพื่อเพิ่มค่า GH คือ Mineral Liquid GH+  โดยผู้ตั้งตู้กุ้งสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการเพิ่มค่า GH ได้ตามวิธีใช้ต่อไปนี้

1.    เช็คค่า GH ในตู้กุ้ง ด้วยชุดค่าวัดที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด

      

2.    เช็คว่าน้ำในตู้กุ้งมีทั้งหมดกี่ลิตร ( ตู้ 24 นิ้วมีน้ำประมาณ 50 ลิตร)

3.    หยด Mineral Liquid GH+ ลงในตู้กุ้ง  โดยอัตราการใช้คือ  หยด Mineral Liquid GH+ 10 หยด ต่อน้ำ 10 ลิตร จะสามารถเพิ่มได้ 1 dGH (ตู้ 24 นิ้ว ใช้ 50 หยด จะสามารถเพิ่มได้ 1dGH)

      

  หมายเหตุ   - จำนวนหยดที่ใช้เพิ่ม GH ในตู้กุ้งแต่ละตู้อาจไม่เป็นไปตามจำนวนที่แนะนำไป ขึ้นอยู่กับ  น้ำและดินสำหรับกุ้งแต่ละตู้ใช้ที่ต่างกันครับ

                    - เมื่อต้องการเพิ่มค่า GH ตอนที่มีกุ้งอยู่ในตู้ ควรหยด Mineral Liquid GH+ ทีละน้อยแล้วค่อยๆปรับค่า เพื่อให้กุ้งสามารถปรับตัวได้ทันครับ

                    - ในการเพิ่มค่า GH ย่อมส่งผลให้ TDS เพิ่มขึ้นไปด้วย  ผู้เลี้ยงกุ้งควรคำนึงถึงความเหมาะสมของ GH และ TDS ในตู้ด้วยทุกครั้ง

 

Visitors: 39,987