สายพันธุ์ Caridina


  ลักษณะ :    

  ค่าพารามิเตอร์  : 

                           อุณหภูมิ  19-26 C

                           GH     4-6 สำหรับ Bee และ Shadow Shrimp

                                     6-10 สำหรับ Tiger Shrimp

                           KH      0-2 สำหรับ Bee และ Shadow Shrimp

                                     0-8 สำหรับ Tiger Shrimp

                           PH      5-6.5 สำหรับ Bee และ Shadow Shrimp

                                     6.5-7.5 สำหรับ Tiger Shrimp

                           TDS    80-180 สำหรับ Bee และ Shadow Shrimp

                                     80-200 สำหรับ Tiger Shrimp

  การผสมพันธุ์  : หลังจากผ่านการผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะอุ้มไข่ประมาณ 30 วันก่อนที่ลูกจะฟักเป็นตัว

  อาหาร : กินได้ทั้งอาหารธรรมชาติและอาหารเม็ด

  ความยากง่ายในการเลี้ยง :  ปานกลาง-ยาก

                          

  • Bee Shrimp

  • Taiwan bee shrimp

  • Tiger Shrimp

Visitors: 39,989