น้ำยาวัดค่า GH

น้ำยาวัดค่า GH (General Hardness) สำหรับกุ้งแคระและเรดบี

ปริมาณการใช้  ประมาณ 60 ครั้ง

ราคา 200 บาท

Visitors: 39,563