รีวิว การใช้ Tantora Humic Soil กับปลาหมอแคระ

Humic Substances ที่มีอยู่ใน Tantora HUMIC Shrimp Soil คืออะไร?

     Humic Substances(สารประกอบฮิวมิก) เป็นสารอินทรีย์ภายในดินที่ ประกอบด้วย Humic Acid, Fulvic Acid และ Humin   โดย Humic Acid และ Fulvic Acid นับว่าเป็นสารที่สำคัญมากต่อการเลี้ยงกุ้งแคระ เพราะ ช่วยทำให้อัตราการรอดของลูกกุ้งสูง กุ้งโตไว ช่วยดูดซับสารพิษภายในตู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้สภาพของดินมีความสมบูรณ์อยู่เสมอจึงทำให้ต้นไม้โตไวด้วย

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil

1.       Tantora HUMIC Shrimp Soil ถูกผลิตจากที่ไหน

ตอบ ดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil เป็นดินที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น  โดยผู้ผลิตที่มีประสบการณ์การผลิตดินเพื่อไม้น้ำและกุ้งแคระมากว่า 20 ปี

2.       ดินสำหรับกุ้งแคระ Tantora HUMIC Shrimp Soil แตกต่างจากดินอื่นๆอย่างไร


ตอบ ก่อนอื่นต้องอธิบายให้ทราบก่อนว่าโดยปกติแล้วดินที่ผลิตจากผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นจะมีอยู่ 2 ประเภท

        (1). Absorb Type  เป็นดินที่ผลิตจากดินภูเขาไฟ ( Vocano sand) เป็นส่วนประกอบหลัก  ดังนั้นจึงเป็นดินที่ราคาค่อนข้างถูก เม็ดดินแข็ง  ใช้แล้วน้ำจะใสไวมาก เพราะมี Organic acid ที่ค่อนข้างต่ำ  ดังนั้นเมื่อต้องการนำมาใช้เลี้ยงกุ้งแคระควรเพิ่มแร่ธาตุเพิ่มลงไปในเนื้อ ดินจึงจะสามารถเลี้ยงกุ้งให้มีอัตราการรอดสูงได้

        (2). Fertile Type เม็ดดินอ่อนนุ่ม แต่มีแร่ธาตุธรรมชาติ( Humic Substances) ในปริมาณสูงกว่าดิน Absorb Type มากจึงนิยมนำมาใช้เลี้ยงกุ้งแคระกันเยอะเพราะมี Humic Substancesซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีผลต่ออัตราการรอดของกุ้งแคระ  แต่เมื่อเริ่มเซ็ตตู้ดินจะทำให้น้ำมีสีเหลือง ต้องรอ 1-2 สัปดาห์ หรืออาศัยการเปลี่ยนน้ำเพื่อให้น้ำในตู้กุ้งใส

       ส่วนดิน Tantora HUMIC Shrimp Soil เป็นดินที่คล้ายกับ Fertile Type ที่ผลิตจากดินดำที่มีความสมบูรณ์ของแร่ธาตุธรรมชาติสูงมาก โดยเฉพาะ Humic Substances ( Humic & Fulvic acid)ที่มีความสำคัญต่ออัตราการรอดของกุ้งแคระมาก  อีกทั้งมีการผลิตเม็ดดินให้มีความอ่อนนุ่มกว่า Absorb Type แต่แข็งกว่า Fertile Type ทำให้เม็ดดินของ Tantora HUMIC Shrimp Soil ไม่แข็งกระด้างหรืออ่อนนุ่มจนเกินไป

รีวิวการใช้งานจริงกับปลาหมอแคระ  ใช้และปลาหมอแคระไข่ดี

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 39,986