Tantora Catappa Extract

Tantora Catappa Extract

สารสกัดเข้มข้นจากใบและเปลือกต้นหูกวางชนิดเข้มข้นพิเศษ ซึ่งต้องใช้ใบหูกวางจำนวนมากในการสกัดสารสกัดแต่ละลิตร และได้ความเข้มข้นที่แน่นอน ทำให้ Tantora Catappa Extract มีปริมาณการใช้ที่แน่นอน ได้ประโยชน์จริงจากการใช้ ซึ่งแตกต่างจากน้ำหมักใบหูกวางทั่วไปในท้องตลาด

สรรพคุณ
- ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม ให้คล้ายกับสภาวะแวดล้อมธรรมชาติที่สัตว์น้ำอาศัยอยู่
- ช่วยลด pH ให้มีสภาวะเป็นกรดอ่อนๆ
- ช่วยลดแอมโมเนียที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ
- ช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์น้ำ
- ช่วยเร่งสีให้กับสัตว์น้ำสวยงาม
- ป้องกันการเจิญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค

สำหรับ : สัตว์น้ำสวยงาม

ขนาด : 100 ml.
ราคา : 200 บาทTantora Catappa Extract มีความเข้มข้นสูง สีของสารสกัดจึงมีสีน้ำตาลแก่ และเข้มกว่าน้ำหมักใบหูกวางทั่วไป

 

การลดแอมโมเนียในน้ำโดยใช้ Catappa Extract

การลดแอมโมเนียในน้ำของ Tantora Catappa Extract (สารสกัดใบหูกวางเข้มข้นสูง)
ผลการทดสอบออกมาอย่างน่าประทับใจ เพราะTantora Catappa Extract สามารถลดแอมโมเนียในระดับ 0.25 (ภาชนะซ้ายสีเขียว)ให้ลดลงเป็นศูนย์ได้หลังจากใส่ Catappa Extract ไป 10 นาที (ภาชนะขวาสีเหลือง)

หมายเหตุ : การทดสอบนี้ใส่ Catappa Extract 2 ml./น้ำ 1 L

 

 
การทดสอบความสามารถในการลด pH ของ Tantora Catappa Extract กับน้ำ RO (Reverse Osmosis)

จากภาชนะซ้ายมาขวา ใส่ Catappa Extract ในปริมาณต่างๆกัน ซ้าย 3ml./น้ำ 1L , กลาง 5ml./น้ำ 1L, ขวา 8ml./น้ำ 1L. ซึ่งจะเห็นว่า Catappa Extract มีประสิทธิภาพในการลด pH เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ในปริมาณเพิ่มขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
฿200
จำนวน:
Visitors: 39,988