ใบหูกวางอบแห้ง(เกรดพรีเมี่ยม)

รายละเอียดสินค้า

ขนาดความยาวของใบ  :  7-12 นิ้ว

 ปริมาณการบรรจุ :  50 ใบ/ซอง

 เหมาะสำหรับ :  ปลาสวยงามและกุ้งแคระ

 

ประโยชน์ของใบหูกวางต่อปลาสวยงามและกุ้งแคระ

-  ช่วยลดความเครียดให้กุ้งและสัตว์น้ำในตู้ปลา เพราะความเครียดเป็นต้นเหตุสำคัญตายของกุ้งและสัตว์น้ำ

-  ช่วยทำห้สภาพแวดล้อมในตู้กุ้งและสัตว์น้ำในตู้ปลามีสภาพเหมือนธรรมชาติที่เคยอาศัย

-  สารแทนนินที่มีในใบหูกวาง  มีผลในการช่วยต่อต้านแบคทีเรียและเชื้อราต่อ กุ้งและสัตว์น้ำในตู้ปลา

-  ช่วยกระตุ้นให้เกิดการผสมพันธ์ในปลาสวยงามและกุ้งแคระ

การใช้ใบหูกวางกับสัตว์น้ำสวยงาม

การใช้ใบหูกวางกับกุ้งแคระ :  มีจุดมุ่งหมายในการใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ คือ  

1.       เพื่อปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมตามที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น)

2.       เพื่อเป็นอาหารให้กับกุ้ง

Visitors: 41,686