เข้าใจปัญหากุ้งแคระตายใน 1 นาที

เมื่อพบกุ้งแคระตายอยู่ในตู้ ผู้เลี้ยงสามารถเช็ค และวิเคราะห์สาเหตุการตายคร่าวๆ ได้ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. "รีบลงกุ้งตั้งแต่ระบบแบคทีเรียยังไม่สมบูรณ์"
วิธีเช็ค : กุ้งแคระจะอยู่นิ่งๆ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ไม่กินอาหาร ให้เช็คค่าน้ำว่ามี แอมโมเนีย และ ไนไตรท์ ค้างอยู่ในตู้หรือเปล่า
วิธีป้องกัน รันตู้ 2-4 สัปดาห์ก่อนลงกุ้งพร้อมใส่แบคทีเรียเพื่อเร่งระบบแบคทีเรียในตู้ให้สมบูรณ์ก่อนลงกุ้ง
2. "ขาดแร่ธาตุ"
วิธีเช็ค : กุ้งตายขณะลอกคราบ /ลอกคราบไม่ออก
วิธีป้องกัน : ตั้งค่าน้ำให้มีแร่ธาตุตามที่กุ้งแต่ละชนิดต้องการ ด้วยการใส่แร่ธาตุสำหรับกุ้งแคระ
3. "สารพิษปนเปื้อน"
วิธีเช็ค : กุ้งจะตายพร้อมกันจำนวนมากหรือทั้งตู้
วิธีป้องกัน : ควรใช้อาหารหรือแหล่งน้ำ หรือต้นไม้น้ำที่เชื่อถือได้ ปลอดสารเคมี
4. "ตายเพราะได้อายุขัย"
ปกติกุ้งมีอายุสั้น 6-12 เดือน..ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง
>> ถ้ายังวิเคราะห์สาเหตุไม่ได้
ส่งข้อมูลมาสอบถามได้ครับ <<
Visitors: 44,835