Ready Mulberry (ใบหม่อนอัดเม็ด)

Tantora Ready Mulberry(ใบหม่อนอบแห้งอัดเม็ด)
อาหารชั้นดีสำหรับกุ้งแคระ ผลิตจากใบหม่อนออแกนิค 100% อัดเม็ด ( ไม่มีแป้งเป็นส่วนประกอบ) จมน้ำในทันทีที่ใส่ลงตู้แล้วค่อยๆแตกตัวที่ละน้อย ใช้ง่าย เก็บรักษาก็สะดวก
ขนาด 30 g. 250 บาท
10 g. 100 บาท
Visitors: 42,986