ลด pH ในตู้กุ้ง ด้วยวิธีง่ายๆ

มีคำถามที่มักจะเกิดขึ้นเสมอว่า ตู้ที่เลี้ยงกุ้งแคระอยู่แต่ pH ไม่ลดสักที หรืออยากจะลด pH ให้น้ำมีค่าต่ำกว่า 7 ต้องทำอย่างไร
สำหรับผู้เลี้ยงกุ้งแคระที่ต้องการลด pH มีแนวทางดังนี้ครับ
กรณีใช้ดินเลี้ยงกุ้งโรยพื้นตู้
เนื่องจากดินเลี้ยงกุ้งมีคุณสมบัติลดค่า pH อยู่แล้ว แต่ pH ที่ไม่ลงอาจเนื่องมาจาก ค่า KH ยังสูง สามารถใช้น้ำ RO มาเปลี่ยน สัก 20-50% ค่า pH ของน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับครับ
กรณีไม่ใช้ดินเลี้ยงกุ้ง
เช่นอาจจะเลี้ยงกุ้งแบบตู้โล่งๆ หรือใช้ทราย หรือกรวดโรยพื้นตู้ สิ่งเหล่านี้จะไม่มีคุณสมบัติช่วยลด pH เมื่อต้องการลด pH ของน้ำ ก็อาจจะต้องใช้น้ำ ROในปริมาณที่มากหน่อย บวกกับเติมวัสดุที่ช่วยลดค่า pH ของน้ำด้วย ในที่นี้ขอแนะนำใบหูกวาง เพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ กุ้งชอบ และช่วยลด pH แบบค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อใบเริ่มเปื่อยจะเป็นอาหารให้กุ้งและลูกกุ้งได้แทะกินอีกด้วย
Visitors: 44,835